Aman Hey Erenler Mürüvvet Sizden

Aman Hey Erenler Mürüvvet Sizden Sözleri

Aman hey erenler mürüvvet sizden
Öksüzem garibem amana geldim
Şu benim halime merhamet eylen
Ağlayu ağlayu meydana geldim


Şahın bahçesinde men garip bülbül
Efkarım artmakta halim pek müşkül
Koparmadım asla kokladım bir gül
Kafir oldum ise imana geldim


Gönül şahinini saldım havaya
Akıl sefinesin vermişim zaya
Yüzüm süregeldim men hak-i paya
Server Muhammed’e Selman’a geldim


Muhammed Ali’nin kullarındanım
Al-i aba nesl-i Hayderidenim
İmam-ı Ca’fer’in mezhebindenim
Derdimend Hatayi dermana geldim
Kelime Anlamları

Aman: Yardım dilemek, Boyun eğmek (mecazi anlamda)

Erenler: Allah dostu

Mürüvvet: Mertlik, yiğitlik, cömertlik, yardımseverlik

Şah:

  1. Eskiden İran ya da Afgan hükümdarlarına verilen san.
  2. Satranç oyununda en önemli taş; bu taş korumasız kaldığında oyun matla biter.

Efkar: Kaygı, tasa, üzüntü, sıkıntı.

Aman Hey Erenler Mürüvvet Sizden Dinle

Beğendiğini Paylaş

Shares
Daha yeni Daha eski