A Rüya Tabirleri Allah - Abdest

RÜYADA ALLAH TEÂL’AYI GÖRMEK

Yüce Allah, İhlas sûresinde kendisini en güzel şekilde biz kullarına tanıtır ve buyurur: “De ki; o Allah bir tektir, her şeyden müstağnidir ve her şey ona muhtaçtır.
O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir.” Rüyada Cenâb-ı Haldu görmek çeşitli şekillerde tabir edilir.
Onun bütün azamet ve celâli ile görmek, kişinin dünya ve âhiret saadetine delâlet eder.
Bunun hilafında görmek ise pek hayra yorulmaz, görenin kötü akıbetine delâlet eder.
Bir kâfirin Allah Teâlâ’yı rüyada görmesi onun hidayete ereceğine işarettir.
Mazlum bir kimsenin Allah’ı rüyada görmesi onun düşmanlarına, üstün geleceğini gösterir.
Rüyada Allah’ın kelamını işiten kimse, korktuğu şeylerden emin olur.
Allah’ın kelamını, kendisini görmeksizin işiten ise makam bakımından yükselecektir.
Rüyada Allah Teâlâ’yı yaratıklarından birine benzer görmek ise, o rüyanın batıl olmasıdır.
Çünkü o,. yarattıklarından hiçbirine benzemez.
Rüyada Allah’a yalvaran veya onun huzurunda secde eden kimse, Allah’a yaklaşır, insanlar tarafindan sevilir.
Allah bir kimseyi kendi ismiyle veya bir başka isimle isimlendirirse, onun sözü yüce olur, düşmanlanna üstün gelir.
Allah tarafindan gazaba uğrayan kimsenin ise, ana-babasının gazabına uğraması ile tabir edilir.
Rüyada gördüğü bir şeklin Allah olduğunu sanması veya kendisine öyle denmesi ise, o kimsenin bâtılda ısrar ettiğini ifade eder.
Hemen bu işten vazgeçmesi gerekir. Rüyada Allah’tan korktuğunu gören kimsenin rızkı bollaşır, refaha kavuşur.
Allah yolunda gittiğini gören kimse ise hayır üzerinedir ve bunda devam etmelidir.
Allah’ı görüp de bakmaya takat getiremeyen, Allah’ın gözetimindedir ve ondan korku içindedir.
Allah’a bakabilmesi ise, nefsi için bir hayrın geleceğine işarettir.

RÜYADA ALLAH’A SIĞINMAK

Rüyasında euzü besmele çeken ve şeytandan Allah’a sığınan kimse; ilim ve hidayet sahibi olur.
Düşmanların şerrinden emin ve zenginleşir. Hasta ise Şifa bulur.
Allah’a sığınmak kötü arkadaştan kurtulmak, necasetten temizlenmektir.
Küfür üzere olan ise Allah’ın izniyle hidayete erer.

RÜYADA ALLAH RIZASINA UYGUN HAREKET ETMEK

Böyle bir rüya, kötü arkadaşların şerrinden uzaklaşmaya; iyi ve temiz arkadaşlar edinmeye delalet eder.

RÜYADA ALLAH’IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEK

Bir kimse rüyada Allah’ın rahmetinden ümit keserse, şirke düşeceğine ve katil olacağına işarettir.
Hemen Allah’a sığınmak ve onun rahmetini dileyerek kötülüklerden uzak olmalıdır.

RÜYADA ALLAH’I ZİKRETMEK

Rüyada Allah’ı çok zikrettiğini gören kimse, Allah’ın izniyle düşmanlarına üstün gelir.
Ticaretle uğraşan bir kimsenin rüyada Allah’ı zikretmesi, onun halka iyilik edeceğine, zarar ve ziyana uğratmayacağına işarettir.
Ehil bir kimse, insanlara Allah yolunda gitmeleri için nasihatta bulunuyorsa, aynı şey uyanıkken de yapacağına delalettir.
Ehil olmayan kimsenin böyle birşey görmesi ise pek hayra alamet değildir.
Allah’ı zikreden ve hikmetli sözler söyleyen sıkıntılardan kurtulur.
Hasta ise şifa bulur, düşmanları varsa galip gelir.
Borçlu ise borcunu eda eder.
Eğer rüyada uy-gunsuz ve kötü sözler ederse, sıkıntıya düşer; insanlar tarafindan alaya alınır.
Bu durumda hemen Allah’a sığınmayı ve onun merhametini dilemelidir.

RÜYADA ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMAK

Düşmana karşı nöbet, Allah’ın emirlerine ve sünnete uygun hareket ile tabir olunur. Cihada çıkan ise hayırlı ve doğru yol üzeredir. Cihaddan dönenleri gören kimsenin rüyası ise, eğer hasta ise hastalıktan kurtulacağına işarettir.

RÜYADA ABA GÖRMEK

Rüyada aba görmek, yolculuğa işarettir. Bir aba giymiş olduğunu görmek, rızık, refah, kazanç ve saadet demektir.

RÜYADA ABAJUR GÖRMEK

Rüyada abajur görmek, çok yakın bir gelecekte iyi ve karlı bir iş yapacağınıza, büyük başarılar kazanacağınıza işaret eder.

RÜYADA ABANOZ AĞACI GÖRMEK

Abanoz ağacı, Hindistan’a veya o havaliye mensup zengin ve kuvvetli bir şahsa delalet eder.

RÜYADA ABDEST ALMAK

Abdest, maddi ve manevi temizliktir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince zor müşküllerin halline işarettir. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkar ise teybe eder, her türlü saadete erişir. Abdest; güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarı ve ifadesidir. Rüyada abdesti varken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete nimet üzerine nimete işarettir. Yine rüyada soğuk bir yerde abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, kaybettiği birşeyi bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden kurtulur. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emin olmaya işarettir. Yatağında abdest aldığını, ama ayağa kalkamadığım ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcinden veya dostundan ayrılacağına işarettir.

Beğendiğini Paylaş

Shares
Daha yeni Daha eski