Dini Sözler

Din, insanlığın varoluşundan bu yana medeniyetlerin ana unsuru insanoğlunun en eski yaşama amaçlarından biri olmuştur. Medeniyetleri tarihsel bir şemaya oturttuğumuzda din ya da bir kutsala inanış insanların ruhsal yönelimlerinin tarihin neredeyse tamamına yayıldığı görülmektedir. Bu sebeplerdendir ki insanoğlunun din temelleri sözlü iletişimle yayılımını sürdürüp günümüze kadar etkisini devam ettirmiştir.

Semavi dinlerin ortaya çıkması ile de sözlü inanışın yayılımı kutsal kitaplara da işlenerek dini inanışı daha kalıcı hale getirmiş ve sözün kıymetini arttırmıştır ve kutsal sözleri daha kalıcı hale gelmesini sağlanmıştır. Dini sözler İslamiyet için de önemli yer edinmektedir bunun sebepleri arasında son semavi din olması ve hak din olarak günümüzde kabul görmesidir.

İslam dini iletişimin ve muhabbetin önemini kutsal kitabında ve peygamberimizin (sav) hayatı ve sözlerinde sık sık vurgulamıştır. Dini sözler Müslümanların her zaman önem verdiği kutsalı ve ruhlarının gıdası olmuştur bu sebeple ki dinle alakalı bir söz söylendiğinde saygıyla dinlenmiş ve yaşantılara uygulamak için çaba sarf edilmiştir.

Dini sözler okunduğunda veya duyulduğunda yapılması gerekenleri öğreten ya da ruhun iyi hissetmesini sağlayan söz hazineleridir. Bu hazineden herkes nasibince fayda sağlar ve hayatına yön verir. Dini sözler insanlar arasında ki muhabbeti arttırarak sosyal iletişimi güçlendirip toplumsal sevgiyi güçlendirir. Geçmişten günümüze de iletişimin teknolojiyle birlikte artmasıyla da önemini daha fazla hissedilir duruma gelmiştir.

allah sükut ettiğimiz

” Allah sükut ettiğimiz yerden çiçeklendirsin bizi”

%dosya adı%

Allah’ım Ürpermeyen kalpten, Doymayan nefisten, Kabul olunmayan duadan, fayda vermeyen ilimden, Her türlü iftiradan, Haramdan musibetten, Riyadan gösterişten, Çaresizlikten acizlikten, Son nefeste imansız gitmekten, Kabir azabından, Cehennem azabından, Ahiret azabından Sana sığınıyoruz.

%dosya adı%

ALLAH

%dosya adı%

Başınıza gelen her hangi bir musibet, kendi ellerinizle işlediklerinizin yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.

Şura 30
%dosya adı%

Bizler açlıktan karnına taş bağlayan Peygamberin, doymak bilmeyen ümmetiyiz.

N. Fazıl KISAKÜREK
%dosya adı%

“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içerisine yüreğini koyanın duası kabul edilir.

%dosya adı%

Her insanın kıymeti “Ahlakının” güzelliği kadardır.. **Hz. Ali (r.a)**

bir duanız kabul

Bir duamız kabul olmadı diye üzüldüğünüz zaman İmam-ı Gazalinin sözü aklınıza gelsin; “Allah senin iyiliğini senden daha iyi bilir”

%dosya adı%

Bir ezanla geldin bir sela ile çekip gideceksin ey insanoğlu…!

Neyin derdindesin.?

%dosya adı%

Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapan gibi sevap vardır

Müslim, İmare 133
%dosya adı%

Cehennemde ateş yoktur herkes kendi odununu bu dünyadan kendi götürür.

%dosya adı%

Dervişe sormuşlar huzur nedir diye,

İnandığım yokla inandığım kişiyle beraber yürümektir demiş.

%dosya adı%

Düne tövbe,

Bugüne secde,

Yarına dua yakışır.

%dosya adı%

Dünya koca bir yalan iken, gerçeği arar durur insan

Ölüm en güzel nasihat iken, hiç ölmeyecek sanır insan.

%dosya adı%

Ey kalbimin en derin toprağına,

Avuçlarımda biriktirdiğim dualarıma kattığım, kirpiklerimin ıslaklığı ile bezdiğim nazenin çiçeğimin adı.

%dosya adı%

Ey Rabbimiz!

Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır.

Mümtehine süresi 4

Beğendiğini Paylaş

Shares